Tillfällig nedsättning av av arbetsgivaravgifter

Tillfällig nedsättning av arbetsgivar- avgifterna har införts som ett led att stötta företag i den rådande pandemin. Arbetsgivaren gör detta genom att manuellt kryssar i fält 062 på individuppgiften vid inlämningen av AGI-filen.

Ta kontakt med våra duktiga löne- konsulter via payroll@kreativgruppen.se så berättar de mer vilka stöd som du som företagare kan söka.