Slopad ränta på uppskov vid bostadsförsäljning

Nu avskaffas ränta på både befintliga och nya uppskov från och med deklaration 2020.