Tjänster

KREATIVGRUPPEN erbjuder helhetslösningar inom ekonomi och juridik. Det betyder att vi kan åta oss att sköta allt inom dessa områden, men erbjuder också enstaka tjänster inom vårt uppdragsområde. Tillsammans diskuterar vi dina behov och du bestämmer omfattningen av vårt uppdrag utifrån vad som passar dig. Vårt uppdrag varierar ofta över tiden beroende på hur ditt företag utvecklas – vi är flexibila.

Vi tror själva att helhetsuppdrag oftast är bäst för kunden, eftersom vi då kan kombinera olika kunskaper och erfarenheter på bästa sätt. Men ibland kan man finna andra lösningar och detta kan också förändras över tiden.

Ta en stund och studera våra olika tjänster här på sidan. Ta sedan gärna kontakt med oss så får vi träffas för ett möte för att diskutera vad vi kan göra för dig och ditt företagande. Vi bjuder på en kopp kaffe och förhoppningsvis en nyttig diskussion. Om ditt beslut efter mötet blir att inte anlita oss och våra tjänster debiterar vi självklart ingenting för det första mötet.

Oavsett om företaget är stort eller litet, så kan KREATIVGRUPPEN ta hand om bokföringen.

Den lilla enskilda firman har kanske ett fåtal transaktioner i månaden. Vi hittar då gemensamt det kostnadseffektivaste sättet att sköta bokföringen. Du kanske köper ett enkelt bokföringsprogram, eller så lämnar du kvitton till oss månadsvis, eller så förbereder du bokföringen själv och vi slutför den. Beroende på vad som passar dig och ditt företag, lägger vi tillsammans upp arbetet på bästa sätt. Kostnaden baseras på den tid vi lägger ned – ju bättre ordning du har på alla kvitton och verifikationer, desto lägre blir kostnaden. Vet du med dig att du inte är världsbäst på siffror och papper så gör vi det billigare – garanterat!

Det större bolaget som sköter betalningarna själva lämnar normalt alla verifikationer sorterade till oss för bokföring månadsvis. Exakt hur vi lägger upp det kommer vi gemensamt överens om.

För det företag som vill att KREATIVGRUPPEN sköter löpande betalningar så lägger vi normalt upp en elektronisk fakturahantering innebärande av vi skannar alla fakturor (om de inte redan kommer som pdf-faktura eller edi-faktura) och rätt person får ett mail för attest varefter vi automatiskt betalar och bokför fakturorna. Oftast adresseras fakturorna direkt till oss för att förenkla arbetet. Alltid tryggt och bekvämt för dig.

Efter att vi gjort bokföringen skickas de rapporter vi kommit överens om till dig. Och vi gör gemensamma genomgångar av utfallet om du så vill. Om du vill att banken eller andra intressenter ska få rapporter löpande sänds de även till dem. I annat fall har vi absolut tystnadsplikt om innehållet i din redovisning.

Bokföring

Kontakta:

Monica Odén 08-51 00 69 02
monica.oden@kreativgruppen.se

Joakim Hedqvist 0920-47 50 20
joakim.hedqvist@kreativgruppen.se

Vi är inte revisorer!

Vi har valt att inte vara revisorer, och att inte vara del i någon revisionsbyrå. Vi kan därför alltid vara fria och obundna att arbeta för kundens bästa.  Att vi har full tystnadsplikt i allt vi gör är självklart. Vi samarbetar med många revisorer och revisionsbyråer och för dig som ska välja revisor ger vi gärna förslag på lämplig revisor beroende av verksamhet och omfattning.  Precis som inom alla yrkesgrupper finns det självklart både bättre och sämre revisorer.

Revision

Kontakta:

Monica Odén 08-51 00 69 02
monica.oden@kreativgruppen.se

Vi tar hand om dina löner….

Oavsett om företaget har en anställd eller hundratals anställda så kan vi sköta lönerna. Utifrån era underlag gör vi lönebearbetningen, skapar lönespecifikationer, underlag för skattedeklaration, skickar allt till rätt mottagare och betalar ut lönerna. Vid årsskiftet gör vi kontrolluppgifter och annan årsrapportering.

Vi kan ta emot löneunderlagen via webrapportering, post, email eller vad som passar era rutiner.

Sköter vi era löner så bistår vi självklart också med upprättande av anställningsavtal och andra viktiga dokument, och fungerar som rådgivare till er i alla tänkbara personalfrågor. Tolkning av lagar och avtal, råd om hur man ”brukar göra”, tvister med anställda mm är sådant vi ofta blir engagerade i av våra kunder.

Merparten av vårt lönearbete sker vid vårt lönecenter i Sigtuna.

Löner

Kontakta:

Monica Odén 08-51 00 69 02
monica.oden@kreativgruppen.se

Joakim Hedqvist 0920-47 50 20
joakim.hedqvist@kreativgruppen.se

Om KREATIVGRUPPEN sköter bokföringen löpande under året avslutar vi naturligtvis räkenskaperna med bokslut, årsredovisning, bolagsstämma mm och upprättar bolagets deklaration samt oftast även delägarnas deklarationer.

Vi tar normalt kontakterna med bolagets revisor under revisionsprocessen så att alla frågor besvaras nabbt och effektivt.

Sköter ni bokföringen själva kan vi ta vid och upprätta bokslut, årsredovisning, deklaration mm. Vi avslutar då räkenskaperna och gör därefter en genomgång. På så vis ser vi om det är något som ska justeras i bokföringen till kommande år för att redovisningen ska bli bättre och kostnaden för vårt arbete lägre.

Bokslut

Kontakta:

Monica Odén 08-51 00 69 02
monica.oden@kreativgruppen.se

Joakim Hedqvist 0920-47 50 20
joakim.hedqvist@kreativgruppen.se

När företaget växer uppkommer frågan om man ska anställa egen personal för att sköta ekonomifunktionen.

Ibland kan anställning vara den bästa lösningen, men inte alltid. Det är oftast svårt att få rätt kompetens om man anställer endast en person till ekonomifunktionen, svårt att ha kompetensutveckling för denne, svårt att lösa semestrar och sjukdom, för att inte tala om vad som händer om personen ifråga säger upp sig….

För de företag som ändå väljer att anställa en ekonomiperson så fungerar vi ofta som backup och stöttning för denna person.

Företag som väljer att inte anställa en ekonomiperson kan istället outsourca hela funktionen till oss. Fördelen är att man får garanterad funktion 365 dagar om året, ständig tillgång till rätt kompetens, kvalitetsgaranti, och i de allra flesta fall en lägre totalkostnad än om man anställer. Hur kan det bli billigare att outsourca än att ha egen personal ? Jo, du köper bara de timmar som arbetet faktiskt kräver, du har hela tiden rätt bemanning, du slipper upplärning-arbetsledning-personalansvar och behöver inte heller programvarulicenser och arbetsplats för ekonomifunktionen, för att nämna några faktorer.

Ekonomifunktion

Kontakta:

Monica Odén 08-51 00 69 02
monica.oden@kreativgruppen.se

Joakim Hedqvist 0920-47 50 20
joakim.hedqvist@kreativgruppen.se

Att skatteplanera är nödvändigt för ägarledda företag i Sverige.

Alla ägarledda företag måste skatteplanera i den meningen att man optimerar sin skattesituation. Det gäller allt från val av företagsform (enskild firma, handelsbolag, aktiebolag), val av ägarstruktur (direktägande eller holdingbolag i Sverige eller holdingbolag i utlandet), val av lönenivå (påverkar möjligheter till pensionslösningar och skattefri utdelning), val av pensionslösning (tjänstepension, pensionsstiftelse, kapitalförsäkring), finansiering av bolaget (aktiekapital eller lån) mm till frågan om hur en avveckling av bolaget ska gå till. Möjligheterna att skatteplanera är i Sverige mycket omfattande och det är dumt att inte regelbundet se över sin situation.

Om KREATIVGRUPPEN sköter bolagets redovisning har vi bra överblick och koll på hur bolaget ser ut. Sköter vi dessutom ägarens deklarationer och är väl insatta i ägarens privatekonomi, så är vi väl rustade för att vara din bästa rådgivare inom detta område. Det är vår absoluta övertygelse att vi då kan göra bästa möjliga arbete som rådgivare.

Vi kan naturligtvis också bistå med skatteplanering även för företag som inte är redovisningskunder hos oss. Men utfallet blir allra bäst när vi ser helheten.

Skatteplanering

Kontakta:

Monica Odén 08-51 00 69 02
monica.oden@kreativgruppen.se

Joakim Hedqvist 0920-47 50 20
joakim.hedqvist@kreativgruppen.se

Lars Thörn 08-51 00 69 03
lars.thorn@kreativgruppen.se

Att driva företag innebär att ständigt fatta mängder av beslut. Ofta utan att ha fullt underlag.

Vi har själva drivit företag under många år, och har följt tusentals företagare i med- och motgång, och är utbildade i ekonomi och juridik. Vi tror oss ha en hel del att tillföra de beslut du har att fatta. Frågor som ofta uppkommer är:  Ska jag starta eget?  Expandera? Hur ska jag göra det?  Ska jag nyanställa? Ska jag säga upp personal? Hur ska jag göra det? Hur ska jag sätta priser? Hur förhandlar jag bäst med leverantörer? Vilken vinstnivå är rimlig ? Hur ska jag göra med löneuttag? Jag vill sluta arbeta när jag är XX år och flytta utomlands. Kommer jag ha råd med det? Med mera, med mera…

Du kan anlita oss för tillfällig rådgivning i en konkret frågeställning , för att göra utredningar inför större beslut, eller som återkommande mentor/rådgivare i din ledningsroll.

Rådgivning

Kontakta:

Monica Odén 08-51 00 69 02
monica.oden@kreativgruppen.se

Joakim Hedqvist 0920-47 50 20
joakim.hedqvist@kreativgruppen.se

Lars Thörn 08-51 00 69 03
lars.thorn@kreativgruppen.se

Peter Westerberg 08-51 00 69 01
peter.westerberg@kreativgruppen.se

Innan du fattar beslut i viktiga frågor bör du söka juridisk rådgivning för att se till att de planerade åtgärderna leder till önskat resultat och att de inte strider mot några regler. Du bör också gardera dig på bästa sätt om det mot förmodan inte går som du tänkt dig.

KREATIVGRUPPEN bistår med rådgivning inom de flesta juridiska områden, både för företag och privatpersoner, och vid behov företräder vi dig i eventuella processer. Vi har också ett mycket gott samarbete med välrenommerade advokater inom flera områden i de fall vi vill ha en second opinion eller kanske överlämna ärendet till specialist.

Exempel på privatjuridiska spörsmål som ofta blir aktuella för företagare är äktenskapsförord, testamenten, bodelningar, köpeavtal, skatteprocesser, mm.

Exempel på affärsjuridiska spörsmål är bolagsbildning, kompanjonavtal, obeståndsfrågor, uppsägning av personal, tvist kring anställning, köpeavtal, avtalstvister, skatteprocesser mm.

Försäkringsfrågor, generationsskiften och företagsöverlåtelser är andra vanliga updrag för oss.

Juridik

Kontakta:

Lars Thörn 08-51 00 69 03
lars.thorn@kreativgruppen.se

Flytta till Frankrike eller starta utländskt bolag ?

Eftersom vi har kontor i Frankrike så är det naturligt att vi hjälper till vid etablering i Frankrike eller när du flyttar till Frankrike. Det är mycket som ska bli rätt i form av folkbokföring, sjukförsäkringar, skattestatus mm och här hjälper vi såklart till. Liksom vi hjälper ickesvenska företag att etablera sig i Sverige.

Ibland är det skattemässigt fördelaktigt att äga sin svenska verksamhet via holdingbolag i utlandet. Vi har stor erfarenhet av olika länders system och hur man på bästa sätt strukturerar ägandet.

Utlandsfrågor

Kontakta:

Peter Westerberg 08-51 00 69 01
peter.westerberg@kreativgruppen.se