Snart årsskifte – läge att se över hyresavtalet

2015.12.04

Många lokalhyresavtal löper ut den 30 september och har 9 månaders uppsägningstid. Det betyder att en uppsägning måste ske innan årsskiftet.

Sker ingen uppsägning förlängs avtalet för en ny hyresperiod. Om ert hyreskontrakt löper ut 2016, är det förmodligen hög tid att se över saken nu.

Hyresavtalet kan antingen sägas upp för avflyttning eller för villkorsändring. Är ni nöjda med lokalen och varken vill eller behöver flytta, kan det ändå vara idé att kontrollera att ni inte betalar fel (för hög) hyra, eller har hyresvillkor i övrigt som inte är marknadsmässiga.

Rent praktiskt ska hyresavtalet sägas upp i rätt tid och på rätt sätt. Hur framgår av hyresavtalet.

Efter att hyresavtalet sagts upp för villkorsändring vidtar oftast förhandling med hyresvärden om de nya villkoren. Vid oenighet kan tvisten hänskjutas till medling hos hyresnämnden, som även på begäran kan yttra sig om marknadshyran för lokalen. Tänk dock på att även om uppsägningen bara gäller villkorsändring så kan konsekvensen vid oenighet bli att ni måste avflytta vid hyrestidens utgång.

Innan ni fattar beslut i saken är det lämpligt att utvärdera er situation. Vi bistår gärna med råd och information om den praktiska hanteringen.

Kontakta Nya Kreativgruppens bolagsjurist Lars Thörn på 08-51 00 69 03 eller lars.thorn@nyakreativgruppen.se

Fler nyheter