Sambo eller gift?

2013.02.21

Många kanske tror att den enda skillnaden mellan att vara sambo eller gift är en kostsam bröllopsfest. Så är det dock inte. Det finns ett antal viktiga punkter som sambor bör känna till.

Detta inte minst mot bakgrund av att hälften av alla barn i dag föds i hushåll där föräldrarna är sambor.

Sambor äger sin egen egendom och svarar för sina egna skulder. Det finns ingen skyldighet att dela på gemensamma utgifter rakt av eller efter förmåga. Det kan därför vara lämpligt att skaffa ett gemensamt konto för hushållsutgifter. Vill man spara gemensamt måste man ha ett gemensamt sparkonto, annars delas inte pengarna vid en tvist.

Ett klassiskt misstag är att ena sambon betalar bil och båt, medan den andra betalar mat och kläder. Vid en separation äger då ena parten dyra kapitalvaror medan den andra står där med tom plånbok. Sambolagen skyddar inte i ett sådant läge, utan den gäller främst delning av bostad och bohag.

Ett tips vid sambors förvärv av bostad är att gå in kontant med lika mycket var, och ta ett gemensamt lån för resterande insats. Om ena sambon tar ett större lån och den andra skjuter till egna pengar kontant kommer den som gått in med mer pengar att bli förlorare vid en separation. Det beror på att vid bodelningen ska skulderna först räknas av och resterande värde sen delas rakt av. Samma problem kan drabba sambo som deltar i betalning av gemensamma renoveringar av den andres ägda fastighet.

Dessutom har sambor inte arvsrätt efter varandra. Det gör att egendom som sambor kanske betraktar som gemensam, vid den enes dödsfall helt plötsligt tilldelas gemensamma barn eller rent av någon släkting till den avlidne.

För gifta innebär äktenskapet en rad andra rättigheter och skyldigheter. Ett exempel är makars underhållsskyldighet gentemot varandra. Makarna har rätt att leva på samma standard oavsett inkomst, och ska därför bidra till gemensamma och enskilda behov efter vars och ens förmåga. Det gäller mat, kläder, fritid, nöjen och andra saker. När äktenskap upphör vid dödsfall eller skilsmässa finns en helt annat rätt till varandras tillgångar.

Du som är sambo eller annars funderar på hur dessa frågor hänger ihop, är välkommen att höra av dig till oss för rådgivning. Vissa saker kan man reglera genom samboavtal och testamente, andra inte. Vi bistår med upprättande av relevanta handlingar.

Fler nyheter

För mer information kring detta föreslår vi en direktkontakt med Lars Thörn på telefon 08-51006903
eller via email lars.thorn@nyakreativgruppen.se

Du kan självklart också prata med din vanliga kontaktperson hos oss.