Referenser

”Vi har samarbetat med KREATIVGRUPPEN under många år, och vi är revisorer i flera uppdrag där de sköter bokföring och ekonomifunktion. Tack vare deras professionella, kundfokuserade arbete och den öppna dialog vi har är det lätt att genomföra revision för deras kunder. Min sammanlagda erfarenhet av KREATIVGRUPPEN är mycket positiv!”

Erik Emilsson, Grundare, Revideco AB

Revideco AB

Revideco AB är en medelstor revisionsbyrå med kontor i Stockholm, Jönköping och Skellefteå. De är specialiserade på ägarledda företag. På Stockholmskontoret jobbar de flesta med revision och rådgivning, men de utför även vissa redovisningstjänster.