Rätt lön 2015 för dig som företagare

2015.11.27

Innan 2015 är till ända kan det vara på sin plats att se om den lön som du som företagare tar ut ur ditt bolag är lämpligt hög, och om bolaget klarar av kostnaden. Lönenivån påverkar ju mer än bara den omedelbara utbetalningen.

Taket för den pensionsgrundande inkomsten (PGI) för 2015 är 435 750 kronor. Det betyder att lön därutöver inte berättigar till pension. Tänk dock på att avdrag för kostnader i arbetet, såväl allmänna som för tjänsteresor, minskar PGI med den del av kostnaderna som överstiger 5 000 kronor.

Gränsen för statlig inkomstskatt går vid en sammanlagd inkomst om 443 300 kronor. Och för att vara säker på att komma i åtnjutande av löneunderlag för 2015 vid beräkning av utdelningsbart belopp 2016 till bara 20 % skatt, gäller att du som ägare (eller en närstående) tar ut en lön 2015 om minst 557 760 kronor.

Kontakta vår bolagsjurist Lars Thörn för mer information.

lars.thorn@nyakreativgruppen.se

Fler nyheter