Nya arvsregler vid utlandsboende

2015.11.25

Från och med den 17 augusti 2015 gäller EU:s arvsförordning som lag också i Sverige. Detta innebär att handläggningen av arvsfrågor med internationell anknytning samlas till ett land och bedöms enligt det landets regler.

​Enligt den tidigare lagstiftningen var den avlidnes medborgarskap styrande för vilket lands lag som skulle tillämpas på arv i internationella situationer. Enligt den nya arvsförordningen är huvudregeln istället att lagen i den stat där den avlidne hade hemvist vid sin död ska tillämpas på arvet i dess helhet.

​Det finns dock möjlighet att välja att medborgarskapslandets lag ska tillämpas på arvet genom ett särskilt lagvalsförordnande. Arvsförordningen är tillämplig på alla civilrättsliga aspekter av arv t.ex. hur arvet ska fördelas, hur boutredning och arvskifte ska förrättas och hur testamente ska bedömas.

Arvsförordningens regler tillämpas i alla EU länder utom Danmark, Storbritannien och Irland.

Alla som är medborgare i ett EU-land och bosatta i ett annat medlemsland bör göra en översyn av sitt testamente så att rätt lands lag blir tillämplig på arvet.

Observera att dessa nya regler inte påverkar eventuell arvsskatt. Om man vid dödsfallet är bosatt i ett land där arvsskatt existerar så drabbas man av denna skatt oavsett de civilrättsliga reglerna.

För mer info kring detta, kontakta Lars Thörn ( lars.thorn@nyakreativgruppen.se 08-51006903) eller Peter Westerberg ( peter.westerberg@nyakreativgruppen.se 08-51006901)

Fler nyheter