Nu har förslaget om ändring av 3:12-reglerna kommit

2016.11.03

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. De s.k. 3:12-reglerna ska motverka att aktiva delägare i fåmansföretag omvandlar högre beskattad arbetsinkomst till lägre beskattad kapitalinkomst genom utdelning eller försäljning av aktierna, och utredningen föreslår ett flertal förändringar av reglerna eftersom man menar att de blivit allt för förmånliga.

Bl.a. föreslår utredningen att löneunderlagsregeln visserligen ska vara kvar, men att en betydligt lägre del av lönerna ska få räknas med, och dessutom enligt flera nivåer. löneunderlagsberäkningen ska göras individuellt för varje delägare, och delägaren måste ta ut högre lön än i dag för att kvalificera sig för löneunderlaget.

Dagens förenklingsregel som innebär att en årlig utdelning om upp till 2,75 inkomstbasbelopp (ca 160 000 kr) beskattas som kapitalinkomst, förslås att sänkas till 1,75 inkomstbasbelopp (ca 100 000 kr). Ägare till flera bolag måste välja antingen huvudregeln för samtliga innehav, eller förenklingsregeln för ett och då inget för övriga.

Dessutom föreslår utredningen att skatteuttaget på aktiva delägares kapitalinkomster i fåmansföretag ska höjas från dagens 20 % till 25 %, dvs detsamma som för ägare till onoterade bolag. En särskild undantagsregel införs som medför att beskattningen vid generationsskifte genom försäljning till någon närstående ska jämställas med försäljning till någon utomstående.

Den goda nyheten är att reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2018, så om inte regeringen kommer med ett eget förslag om stopplag har vi gott om tid att planera inför ändringen. Men i och med att reglerna ska gälla från 2018 betyder det att förändringen i löneunderlagsregeln slår till redan 1 januari 2017. Det finns därför anledning att se över löneuttag såväl 2016 som 2017.

Visserligen är detta bara ett utredningsförslag, men mycket talar för att regeringen vill se det genomfört. Genom att lägga förslaget i budgetpropositionen kommer förslaget att gå igenom i riksdagen, såvida inte hela oppositionen röstar för en annan budget.Något som inte förefaller aktuellt i dagsläget.

Vi får anledning att följa saken vidare. Kontakta gärna din handläggare hos oss eller Kreativgruppens bolagsjurist Lars Thörn på 08-51 00 69 03 eller lars.thorn@kreativgruppen.se om du undrar hur förslaget påverkar dig

Fler nyheter