Möjligt att generationsskifta med ”trädabolag”

2015.12.02

De sk 3:12-reglerna gör att ägare till fåmansaktiebolag beskattas med upp till 57 % skatt på reavinst och utdelning. Genom att lägga bolaget i ”träda” i fem hela räkenskapsår beskattas reavinst och utdelning istället med 25 %.

En förutsättning är att ägaren eller närstående inte är verksam i annat fåmansaktiebolag med samma eller likartad verksamhet. Det kravet gör att en ägare inte har kunnat överlåta bolaget till nästa generation genom att sälja det från ett annars passivt holdingbolag och komma i åtnjutande av den lägre beskattningen när tidskravet löpt ut. Ägaren har därför varit tvungen att sälja bolaget till en extern köpare.

Genom ett avgörande i Skatterättsnämnden ändras nu detta så att bolaget kan övertas av nästa generation samtidigt som ägaren kan skapa sitt trädabolag. Det avgörande är att det rör sig om en fullständig försäljning och att ägaren inte längre har något ägarinflytande över rörelsebolaget. Skatterättsnämnden konstaterar även att skatteflyktslagen inte är tillämplig.

Avgörandet kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, och beskrivningen ovan är lite förenklad, så om du funderar på att generationsskifta genom trädabolag – kontakta Nya Kreativgruppens bolagsjurist Lars Thörn lars.thorn@nyakreativgruppen.se

Fler nyheter