Löneväxling kan vara fördelaktigt

2016.10.21

Löneväxling innebär att en anställd byter en del av sin lön mot en förmån. Om det sker före skatteavdrag kallas det bruttolöneavdrag, annars nettolöneavdrag. Alternativet till nettolöneavdrag är att pengarna betalas ut till den anställde, som betalar tillbaka dem till arbetsgivaren mot erhållande av förmånen. En sådan situation medför inga skattekonsekvenser, och det gör nettolöneavdraget inte heller.

Ett typexempel på nettolöneavdrag är att arbetsgivaren och en anställd kommer överens om firmabil mot ett fast avdrag från lönen varje månad. Det skattepliktiga förmånsvärdet för bilen minskar med avdraget, vilka i sin tur i motsvarande mån minskar inkomstskatten och arbetsgivaravgiften. Det kan vara fördelaktigt eftersom förmånen beräknas enligt schablon och inte efter faktiska kostnader.

Ett bruttolöneavdrag innebär ett byte av lön före skatt mot en förmån. Lönesänkningen i sig innebär att inkomstskatten och arbetsgivaravgiften blir lägre, vilket kan påverka den anställdes rätt till sjuklön, a-kasseersättning och pension m.m. Bruttolöneavdrag minskar inte det skattepliktiga förmånsvärdet, så vid vanliga förmåner vinns inga egentliga fördelar.

Det finns dock förmåner som inte är skattepliktiga, så vid löneväxling med bruttolöneavdrag för dessa kan det uppstå klara fördelar. Detta gäller bl.a. för sjukvård som inte är offentligt finansierad, t.ex. en ögonoperation. Om denna betalas av arbetsgivaren och indirekt av den anställde via bruttolöneavdrag uppstår ingen skattepliktig förmån. Å andra sidan är kostnaden inte avdragsgill för arbetsgivaren, men det blir sammantaget en stor fördel för både arbetsgivare och anställd.

För vissa annars skattefria förmåner fungerar dock inte bruttolöneavdraget. På personalvårdsförmåner som fritt kaffe och friskvård. Dessa förmåner får inte vara utbytbara mot kontant lön om de ska vara skattefria.

Observera att löneväxling bara kan göras på framtida ersättningar. Om den anställde redan har fått tillgång till ett lönebelopp ska det beskattas som lön, och då är det för sent att omförhandla löneposten. Det finns däremot inget som hindrar att löneväxling görs vid enstaka tillfälle eller fortlöpande.

Vill du veta mer om löneväxling och om det kan passa dig, kontakta gärna din handläggare eller Kreativgruppens bolagsjurist Lars Thörn på 08-51 00 69 03 eller lars.thorn@kreativgruppen.se.

Fler nyheter