Lönetjänster

2016.05.20

Självklart sköter vi lönehanteringen för i princip alla våra redovisningskunder, men vi kan också åta oss att sköta enbart lönehanteringen för bolag som vill ha den egna redovisningsfunktionen på hemmaplan men inser att lönerna är bäst att outsourca. Kontakta Monica Oden på 08-51006902 eller monica.oden@kreativgruppen.se för mer information.

Fler nyheter