Karenstid för småföretagare

2013.02.21

Nya regler från 2013 innebär större valmöjlighet för antal karensdagar vid sjukdom.

Efter tre år och en del kritik har reglerna för karensdagar för näringsidkare nu ändrats. Det betyder att den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet, från och med 1 januari 2013 återigen kan välja en karenstid på 1 dag. Detta gäller egenföretagare som bedriver verksamhet genom enskild firma eller handelsbolag.

Den näringsidkare som inte väljer aktivt kommer fortfarande ha en karenstid om 7 dagar, men det kommer vara möjligt att annars istället välja 1, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar. Vid arbetslöshet blir det automatiskt 1 karensdag, även om man aktivt har valt en längre period.

Vid byte till en kortare karenstid finns en ”uppsägningstid” motsvarande det antal dagar som karenstiden kortas med. Det gör att det vid byte från 7 dagar till 1 dag, så tar en vecka innan den nya Näringsidkare som har fyllt 55 år ska inte kunna byta till en kortare karenstid. Genom övergångsregler kan dock byte till 1 karensdag ske om en anmälan om detta görs senast 30 april 2013.

För näringsidkare som återinsjuknar inom 5 dagar uppkommer normalt ingen ny karensdag. Näringsidkare som har valt 14 eller fler karensdagar har däremot en gräns för återinsjuknande vid 20 dagar.

Sjukförsäkringsavgiften för näringsidkare som väljer 1 karensdag ska beräknas av Försäkringskassan och kommer att påverkas av försäkringens utgifter. För 2013 är sjukförsäkringsavgiften vid 1 karensdag 4,98%, vilket innebär att egenavgifterna blir 29,51% för den som väljer 1 karensdag, mot 28,97 för den som har 7 karensdagar.

Fler nyheter

För mer information kring detta föreslår vi en direktkontakt med Lars Thörn på telefon 08-51006903
eller via email lars.thorn@nyakreativgruppen.se

Du kan självklart också prata med din vanliga kontaktperson hos oss.