Hyr du ut en bostad genom en förmedlare?

2015.11.16

Om du som privatperson hyr ut din bostad, sommarstuga eller fjällstuga genom en förmedlare, ska du som uthyrare ta upp den hyra du får till beskattning i inkomstslaget kapital.

Från hyresintäkten får du dra av ett schablonavdrag om 40 000 kr, och dessutom 20% av hyresintäkten om du hyr ut ett småhus. Om du hyr ut en bostadsrätt eller hyresrätt får du utöver schablonavdraget istället dra av den del av avgiften eller hyran som motsvara det som hyrts ut.

Vad händer då med din avgift till förmedlingsbolaget?

Jo, när förmedlingsbolaget uppträder som hyresvärd gentemot hyresgästerna, ska du som hyresintäkt ta upp den nettoersättning som du får från förmedlingsbolaget. Du får då i praktiken avdrag för förmedlingsbolagets avgift.

Om förmedlingsbolaget däremot är en renodlad förmedlare, och du som ägare agerar som hyresvärd och är ansvarig för uthyrningen, städning etc. ska hela den hyra som hyresgästerna betalar tas upp som skattepliktig intäkt. Den avgift du betalar till det företag som har förmedlat uthyrningen får du inte avdrag för. Den anses ingå i schablonavdraget. Du får alltså i praktiken högre skatt när du tar större ansvar själv.

Kontakta vår bolagsjurist Lars Thörn för mer information.

lars.thorn@nyakreativgruppen.se

Fler nyheter