Granskad av Skatteverket i år ?

2016.05.20

Varje år väljer Skatteverket ut ett antal områden som berörs av hårdare kontroller för att komma tillrätta med fuskare i olika branscher. Vanligtvis handlar det om att man begär utökat kvittounderlag eller skatterevision.

Det här granskas särskilt under 2016:

Bolag som misstänks för bedrägerier, felaktiga skatteutbetalningar och bidragsfusk.
ROT och RUT – särskilt privatpersoner som säljer tjänster till närstående eller bedriver jord- och skogsbruk samt bredbandsfibertjänster, fönster och takläggning inom ROT.
Fordonshandeln – med inriktning mot att upptäcka momsbedrägerier.
Byggbranschen – för att kontrollera att reglerna om personalliggare följs.

Fler nyheter