GDPR-information

2018.05.22

Den 25:e maj inträder den nya dataskyddslagen i Europa, GDPR.

Vi värnar om din integritet, oavsett i vilken form du har kontakt med oss. Det innebär att alla uppgifter om dig (och dina bolag) finns tryggt förvarade hos oss och självklart delar vi inte uppgifterna med någon annan. Vi sparar personuppgifter så länge vi måste göra enligt lag & regler innebärande tio år för uppgifter vi behandlar i våra kunduppdrag.  Personuppgifter avseende “icke-kunder” sparar vi under den tid vi behandlar dem och för det syfte vi erhållit dem och därefter raderas de.

Vi är formellt “personuppgiftsbiträde” för våra kunder (som är “personuppgiftsansvariga”) och innebörden av detta framgår av en uppdatering av våra “allmänna villkor” som gjorts idag och därmed är uppdaterade med hänsyn till GDPR. Du som är kund hos oss och har avtal med oss, muntligt eller skriftligt, är alltid välkommen kontakta oss för en kopia av aktuella generella villkor.

Vi samlar inte in några som helst personuppgifter via vår hemsida och gör heller inga generella nyhetsbrevsutskick. All vår kommunikation är individuell med varje person i varje ärende.

Om du har några frågor eller funderingar kring GDPR eller anslutande frågor så är du välkommen att kontakta vår bolagsjurist Lars Thörn (lars.thorn@kreativgruppen.se eller 08-51006903) för mer uttömmande information.

Fler nyheter