Elektronisk fakturahantering

2014.08.21

Vi har installerat ett helt nytt system för elektronisk fakturahantering som vi använder för alla våra kunder där vi sköter betalningarna. I korthet går det till så att fakturorna adresseras till vårt boxnummer, vi skannar fakturorna och de går sedan (efter kontering) iväg i elektroniskt email för godkännande/attest hos den/de personer hos vår kund som ska göra detta. Efter attest går fakturan in i bokföringssystemet och betalas via bankgirocentralen. Mycket smidigt och lätthanterligt. Självklart kan fakturorna attesteras i din iphone eller ipad !

Fler nyheter