Deklarationsdags !

2013.03.29

För dig som får hjälp från oss med att deklarera är det dags att sända den förtryckta deklarationsblanketten och alla underlag till oss.Skatteverket håller nu på och sänder ut deklarationsblanketterna för privatpersoner (bolagen har redan fått sina) och senast den 15 april ska alla ha fått sin förtryckta blankett. Observera att alla i hushållet inte får deklarationen samtidigt. Om du inte fått någon deklaration senast den 16 april så bör du höra av dig till Skatteverket.

Om deklarationen ska upprättas av oss ber vi dig skicka samtliga underlag och den förtryckta deklarationen till din handläggare hos oss så snart som möjligt.

Vi söker anstånd enligt särskild plan med inlämnade av deklaration för de kunder vi hjälpte med deklarationen förra året.

Fler nyheter

För mer information kring detta föreslår vi en direktkontakt med din vanliga kontaktperson hos oss.

Du kan också alltid konsultera vår bolagsjurist Lars Thörn på telefon 08-51006903 eller via email lars.thorn@nyakreativgruppen.se