Bolag på Cypern?

2013.07.29

Har du ägarbolag på Cypern och känner oro över osäkerheten med Cyperns framtid? Det går att flytta befintligt bolag till annat land! Vi vet hur man gör. Många som har ägarbolag på Cypern känner osäkerhet över den finansiella situationen på Cypern och vad som kommer att hända där. ATT det kommer att bli förändringar är helt klart eftersom mycket kapital kommer flyttas från Cypern och skattesituationen kommer sannolikt att förändras drastiskt. Allt detta kommer innebära att Cyperns ställning som holdingbolagscentrum troligen minskar och den service så då kan erbjudas där torde komma att minska. Det är relativt enkelt att ändra domicilieringen på ett Cypern-bolag och registrera bolaget exempelvis i Holland som har en långvarig tradition som holdingbolagscentrum och där regelförändringar är mer förutsebara.

Fler nyheter

För mer information kring detta föreslår vi en direktkontakt med Lars Thörn på telefon 08-51006903
eller via email lars.thorn@nyakreativgruppen.se

Du kan självklart också prata med din vanliga kontaktperson hos oss.