Bättre än konkurrensklausul

2013.02.21

Skriv avtal om “värvningsförbud” istället för konkurrensklausul med personalen och få större skydd.

För många företag, inte minst i kunskapsintensiva branscher, ligger en stor del av företagets värde i personalens kunskaper och upparbetade kundkontakter. Kundkontakter kan skyddas genom kundavtal, men det kan vara värre med personalen. Så länge anställningen fortgår finns skyddet genom den anställdes påbjudna lojalitetsplikt, men den plikten upphör normalt med anställningen. Arbetsgivare försöker därför hantera tiden därefter genom en konkurrensklausul i anställningskontrakten.

Visserligen har en konkurrensklausul ett visst avskräckande värde, men de är i praktiken svåra att genomdriva och dessutom kostsamma. Starkt förenklat måste arbetsgivaren nämligen betala ersättning om den tidigare anställde går miste om inkomst på grund av konkurrensbegränsningen. Dessutom är konkurrensklausuler som genom sin utformning i princip innebär yrkesförbud för den anställde, helt enkelt inte tillåtna. Ett bättre alternativ kan därför vara att ha ett värvningsförbud i anställningsavtalet.

Ett värvningsförbud innebär att den anställde hindras från att värva kunder eller arbetskollegor från arbetsgivaren under en tid efter avslutad anställning. Fördelarna med detta är många. Inte minst att det inte kostar arbetsgivaren något. Genom att det inte hindrar den anställde att bedriva konkurrerande verksamhet föreligger inget yrkesförbud, och följaktligen finns det heller ingen utebliven inkomst att ersätta.

Värvningsförbudet tar bara sikte på försök att värva företagets kunder och tidigare kollegor. Förbudet kan gälla under en tid av upp till två år, och vara förknippat med ett vite som den anställde måste betala vid brott mot förbudet. Vitet kan utgöra ett starkt påtryckningsmedel för den anställde att följa klausulen.

Vi rekommenderar arbetsgivare att ersätta konkurrensklausulerna med ett värvningsförbud i sina anställningsavtal. Det är allt som oftast både billigare och bättre.

Fler nyheter

För mer information kring detta föreslår vi en direktkontakt med Lars Thörn på telefon 08-51006903
eller via email lars.thorn@nyakreativgruppen.se

Du kan självklart också prata med din vanliga kontaktperson hos oss.