Avdrag vid representation

2016.09.27

Som bekant finns förslag från skatteverket om helt slopad avdragsrätt vid representation. Regeringen verkar vara inne på liknande linje. Var det slutar vet vi inte, men vi får nog ställa in oss på försämringar. För närvarande gäller dock följande.

Representation är ett samlingsbegrepp för när företag bjuder kunder eller anställda på till exempel middag eller evenemang, och utgifter för representation får dras av bara om de har ett omedelbart samband med näringsverksamheten. Med det menas att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser, samt vid jubileum eller personalvård. Avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt.

Avdrag för lunch, middag eller supé får inte överstiga 90 kr per person och måltid, och vid övriga måltider går gränsen vid 60 kr.

Kostnad för måltid vid styrelsemöte, bolagsstämma eller revision är inte avdragsgill. Däremot är utgift för enklare förtäring (t ex macka och lättöl) avdragsgill med högst 60 kr per person och tillfälle.

Avdrag för evenemang, t ex teaterbiljetter, får utöver måltid inte överstiga 180 kr per person och tillfälle, och vid personalfest får avdrag för lokalhyra och uppträdande etc. inte överstiga 180 kr.

Beloppen justeras uppåt om företaget saknar avdragsrätt för moms.

Rätten till avdrag för ingående moms överensstämmer med rätten till avdrag vid inkomstskatt enligt ovan, med några undantag, som dessutom har några alternativ.

Vid extern representation får momsavdrag ske på ett underlag upp till 300 kr ex moms per person och måltid, där vin och sprit inte får ingå i underlaget. Vid kombinerade momssatser (mat 12% – starköl 25%) skall proportionering ske, men det är i vissa fall tillåtet att använda ett schablonavdrag om 46 kr per person och måltid.

Vid intern representation är underlaget istället högst 200 kr ex moms per person och måltid, och alternativet till proportionering är schablonavdrag om 31 kr per person och måltid.

Alternativt får man vid både extern och intern representation där måltiden består av både mat och vin/sprit, beräkna momsavdraget på ett underlag om högst 180 kr ex moms per person och måltid. Avdragsunderlaget ska proportioneras mellan mat och vin/sprit utifrån de faktiska kostnaderna för respektive del ex moms vid varje representationstillfälle (mat 12% moms- vin/sprit 25% moms). Även här får man i vissa fall använda ett schablonavdrag, då om 28 kr per person och måltid.

Krångligt? Ja faktiskt. Men vi hjälper er gärna att reda ut saken. Kontakta din handläggare på Kreativgruppen, eller bolagsjurist Lars Thörn på 08-51 00 69 03 eller lars.thorn@kreativgruppen.se.

Fler nyheter