Ändringar i ROT och RUT från årsskiftet

2015.12.08

Med ett års försening och viss justering genomförs nu till årsskiftet de aviserade ändringarna av ROT och RUT.

Från den 1 januari 2016 ändras avdraget för ROT (reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad) från tidigare 50 % av arbetskostnaden upp till 100 000 kr för året, till 30 % av samma underlaget. Det betyder att egenfinansieringen ökar från 50 000 kr till 70 000 kr. ROT-arbete blir med andra ord 40 % dyrare efter årsskiftet, allt annat oförändrat. För att få ut ett avdrag om 50 000 kr krävs 2016 en arbetskostnad om 166 667 kr. Om du skyndar dig att beställa ROT-tjänst nu och betalar före årsskiftet samtidigt som arbetet är slutfört senast 31 januari 2016, så kan du nyttja 2015 års mer generösa regler.

Den andra större förändringen som gäller från 1 januari 2016 rör avdrag för RUT (hushållsnära tjänster). Där sänks det maximala avdraget om 50 % av arbetskostnaden från idag på ett underlag om högst 100 000 kr, till efter årsskiftet på ett underlag om högst 50 000 kr. Utrymmet för RUT halveras med andra ord. Om du är född 1950 eller tidigare får du dock fortsatt använda att underlag upp till 100 000 kr. Observera att det sammanlagda ROT- och RUT-avdraget aldrig kan vara högre än 50 000 kr oavsett när du är född.

Om du vill maximera fördelarna med avdraget bör du om är född 1951 eller senare köpa RUT-tjänster om 50 000 kr och ROT-tjänster om 83 333 kr. Det ger dig ett avdrag om 50 000 kr med en egenfinansiering om 133 333 kr. Är du född 1950 eller tidigare behöver du inte tänka på saken, utan kan fortsatt fördela avdraget mellan ROT och ROT efter eget huvud.

Riksdagen har även beslutat att inskränka de hushållsnära tjänster som skall innefattas i RUT. Vad gäller städning tillåts bara enklare städ- eller rengöringsarbete samt flyttstädning. Dvs. städning och rengöring av vardaglig karaktär som inte kräver specialistutbildning eller avancerad utrustning. Det gör att grovstädning med golvboningsmaskin, och rengöring av inomhus- eller utomhuspool inte ger rätt till RUT-avdrag.

Matlagning räknas heller inte som RUT-tjänst. Matlagning till barn som sker som en naturlig del i samband med barnpassning anses dock inte som matlagning. Samma sak gäller enklare matlagning i ringa omfattning i samband med personlig omsorg och som är kopplad till omsorgen.

Om du har frågor eller funderingar, kontakta gärna din handläggare hos oss på Nya Kreativgruppen, eller i kluriga fall, vår bolagsjurist Lars Thörn på 08-51 00 69 03 eller lars.thorn@nyakreativgruppen.se.

Fler nyheter